• Αναζωογονητικό και έντονα φρέσκο άρωμα με νότες από εσπερειδοειδή σ