• Ιδιαίτερο με χαρακτήρα ανατολίτικο και έντονα ξυλώδη άρωμα . Η γλυκύ