• Πολυτελές και ξυλώδες άρωμα για τον άντρα που ζει στην περιπέτεια και τη δράση. Το άρωμα ανοίγει μα νότες από εσπερειδοειδή και πιπέρια ενώ ακολουθούν νότε από λεβάντα και μπαχαρικά. Στη βάση κυριαρχεί ο κέδρος και ο μόσχος.

    inspired by Solo Loewe Cedro