• Έντονα ξυλώδες και αρωματικό άρωμα βασισμένο στις νότ