• Μια σύθεση που δημιουργήθηκε για άνδρες που αγαπάνε την παράδοση αλλά παράλληλα λατρεύουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Πρόκειται για μια ερμηνεία της δύναμης του συναισθήματος και του ανδρικού ενστίκτου στην πιο ελεύθερη του έκφραση.