• Συνδυασμός μοναδικός που βασίζεται στο διακριτικό σήμα του πάνθηρα του οίκου και το κλασικό άρωμα panthère του 1986. Ένα σύμβο