• Ένα μοναδικό άρωμα για τον άνδρα που γνωρίζει τι θέλει στη ζωή του και πως να το αποκτήσει. Το άρωμα είναι ξυλώδες και με έντονα στοιχεία εσπερειδ