• Το άρωμα αναφέρεται στην γυναίκα που δεν χάνει την αίσθηση του χιούμορ και δεν περιο