• Εμπνευσμένο από τις μυρωδίες της μεσογείου με μαγευτικούς συνδυασμούς από εσπε