• 'Αρωμα για τον σύγχρονο δυναμικό και με ισχυρή προσωπικότητα άνδρα