• Δροσερό άρωμα με έντονες τις νότες ξύλου να επικρατού σε όλη τη δ