• 'Αρωμα ορόσημο των 90's με έντονες νότες από εσπερειδοειδή και άνθη να προσφέρουν φρεσκάδα και δροσιά ενώ στη βάση του αρώματος κυριαρχούν νότες από ξύλο, κεχριμπάρι και σάνδαλο.

    inspired by CK One