•  

    Όπως υποδηλώνει το όνομα, το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του αρώματο