• ʼΑρωμα με έντονη αίσθηση λουλουδιών στη μέση της αρωματικής