ΑΥΤΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η GOOGLE. Η GOOGLE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Ο ιστότοπος AURANUOVA έχει μεταφραστεί για τη διευκόλυνσή σας χρησιμοποιώντας λογισμικό μετάφρασης που υποστηρίζεται από τη Μετάφραση Google. Έχουν καταβληθεί εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβούς μετάφρασης, ωστόσο, καμία αυτόματη μετάφραση δεν είναι τέλεια ούτε προορίζεται να αντικαταστήσει ανθρώπινους μεταφραστές. Οι μεταφράσεις παρέχονται ως υπηρεσία στους χρήστες του ιστότοπου AURANUOVA και παρέχονται "ως έχουν". Δεν παρέχεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την ορθότητα οποιωνδήποτε μεταφράσεων που γίνονται από ελληνικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Κάποιο περιεχόμενο (όπως εικόνες, βίντεο, Flash κ.λπ.) ενδέχεται να μην μεταφραστεί με ακρίβεια λόγω των περιορισμών του λογισμικού μετάφρασης. Το επίσημο κείμενο είναι η ελληνική έκδοση του ιστότοπου. Τυχόν αποκλίσεις ή διαφορές που δημιουργούνται στη μετάφραση δεν είναι δεσμευτικές και δεν έχουν καμία νομική επίπτωση για σκοπούς συμμόρφωσης ή επιβολής. Εάν προκύψουν ερωτήσεις σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον μεταφρασμένο ιστότοπο, ανατρέξτε στην ελληνική έκδοση του ιστότοπου που είναι η επίσημη έκδοση.